Hero Image
Netherlands
ASEAN5 Business Platform

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met één van onze adviseurs via klantcontact@rvo.nl of 088-042 4242.

Persoonlijk gesprek

Bent u van plan om zaken te doen in ASEAN, maar weet u niet hoe u dit moet aanpakken, heeft u daar ondersteuning bij nodig of heeft u behoefte om te brainstormen met iemand? Wij kunnen u ondersteunen met verschillende beschikbare middelen, u informatie geven over de regio’s of sectoren, of u helpen met eventuele vervolgstappen. Neem contact met ons op.

Marktverkenning

Heeft u interesse in zakendoen in de ASEAN-5 landen? Misschien wilt u eerst meer informatie over de markt. Bijvoorbeeld over de actuele markttrends of over de producteisen en exportregels.  Wij kunnen deze zaken voor u uitzoeken met een marktverkenning. Zo helpen wij u verder met uw internationale ambities.

Zakenpartnersupport op maat

Het is soms lastig om de juiste contacten of zakenpartners in Zuidoost Azië te vinden. De zakenpartnersupport op maat kan u daarbij helpen. Hiermee gaan wij voor u op zoek naar geschikte partijen. Denk aan distributeurs, productiepartners of internationale organisaties, zoals de VN.

Landeninformatie

Bij het betreden van een buitenlandse markt komt nogal wat kijken. RVO helpt u bij het oriënteren op buitenlandse markten en het vinden van zakenpartners. Op onze pagina's over landen, gebieden of regio's, vindt u alles over handelswetgeving, sectoren, handelscijfers en subsidies. Bekijk hier de landeninformatie van Indonesië / Maleisië / Singapore / Thailand / Vietnam.

Starters International Business (SIB) Vouchers

De SIB-regeling helpt mkb-bedrijven die de stap willen maken naar buitenlandse markten. Dit doen wij met diverse vouchers voor coaching, marktentree, marktonderzoek, juridisch & fiscaal advies en deelname aan handelsmissies en beursinzendingen. 

Het budget voor deze regeling is (nagenoeg) op. Momenteel werkt RVO aan een nieuwe regeling voor mkb-bedrijven die hun exportactiviteiten willen opzetten of uitbreiden naar andere landen. Naar verwachting zal deze regeling in jan. 2022 van kracht worden.

DHI-regeling

Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie, product of dienst? Dan is de DHI-regeling misschien interessant voor u.

Het DHI-subsidieprogramma staat sterk in de belangstelling van het exporterende bedrijfsleven. Vanwege het groot aantal aanvragen voor ontwikkelde landen is het beschikbare budget voor die landen inmiddels op. Aanvragen die op deze landen worden ingediend, zullen we moeten afwijzen op basis van het bereikte budgetplafond. In jan. 2022 komt naar verwachting nieuw budget voor ontwikkelde markten beschikbaar.

Voor DHI-aanvragen op DGGF-landen is nog wel budget beschikbaar. Mocht u vragen hebben over DHI aanvragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onze (DHI-projectadviseurs) of een mail sturen naar dhi@rvo.nl.

Demonstratieprojecten

Met een demonstratieproject  demonstreert u uw technologie, product of dienst in een van de DHI-landen.  Zo laat u lokaal aan meerdere partijen zien dat uw technologie, product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

Haalbaarheidsstudies

Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans om meer exportorders te krijgen. U onderzoekt de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op. Hiermee kan de mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen.

Investeringsvoorbereidingsprojecten

Met een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om te investeren in een van de DHI-landen. U gaat bijvoorbeeld een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Of uw bestaande faciliteit uitbreiden. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.

Dutch Trade and Investment Fund (DTIF)

Wilt u ondernemen in het buitenland? En heeft u moeite om de financiering rond te krijgen? DTIF biedt leningen, garanties en exportfinanciering. Het bestaat uit 3 onderdelen: Investeren, Importeren en Exporteren.

Investeren

U wilt uw bedrijf uitbreiden en gaat een locatie opzetten in een DTIF-land. Wij bieden hiervoor steun in de vorm van leningen en garanties met terugbetaalverplichting.

Importeren

U wilt goederen importeren, maar u krijgt de financiering niet rond. Wij ondersteunen u om uw lokale leverancier voor te financieren. Onder specifieke voorwaarden kunt u ook financiering krijgen om uw lokale leverancier direct te ondersteunen in zijn groei.

Exporteren

U wilt kapitaalgoederen exporteren. Atradius kan hiervoor een exportkredietverzekering en exportfinanciering bieden.

Starters

Bent u een startende ondernemer? Wilt u een product produceren in, importeren uit of exporteren naar een DTIF-land? Krijgt u financiering niet rond? DTIF helpt Nederlandse starters die zaken willen doen met DTIF-landen. Daarbij kan het gaan om:

  • Starters die een bestaand product willen exporteren naar een DTIF-land
  • Starters die een bestaand product willen importeren uit een DTIF-land
  • Starters die een nieuw of bestaand product willen produceren in een DTIF-land.

Partners International Business (PIB)

Met PIB kunt u uw internationale ambities realiseren in een publiek private samenwerking. De Nederlandse overheid ontwikkelt samen met een Nederlands cluster van bedrijven en kennisinstellingen een 2- of 3-jarig actieplan. Het doel is om een Nederlandse (sub-)sector en het cluster in het bijzonder zo goed mogelijk te positioneren in het buitenland. Afhankelijk van de beschikbaarheid van het PIB-budget kan een cluster een aanvraag doen voor een PIB-programma.

Voor meer informatie over de regelingen en de dienstverlening van RVO kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze adviseurs via klantcontact@rvo.nl of 088-042 4242.

Registration
Closed since 31 December 2022
Location
Netherlands
Organised by
Meetings
Participants 218
Meetings 28
Participants
Netherlands 236
Indonesia 121
Viet Nam 35
Singapore 31
Thailand 16
Malaysia 15
Philippines 4
Myanmar 3
Belgium 2
China 2
India 2
Japan 2
Afghanistan 1
Bangladesh 1
Australia 1
Norway 1
Total 473
Participants
Startup 27
Company (SME) 134
Company (Industry) 98
University 15
R&D Institution 14
Association/Agency 27
Authority/Government 89
Other 69
Total 473
Profile views
Total 9668